« بازگشت

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

جلسه هم اندیشی مسئولان و مدیران گروه های آموزشی با آقای دکتر مرادی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1402 در سالن جلسات پویش دانشکده فنی و مهندسی با شروع نیمسال دوم سال تحصیلی برگزار شد. در این جلسه دکتر مرادی، ضمن تشکر از اعضای محترم هیات علمی در نیمسال گذشته، به تشریح فعالیت های حوزه نظارت و ارزیابی در نیمسال جدید و همچنین شیوه حضور اعضای محترم هیات علمی پرداختند. ایشان همچنین گزارشی از فعالیت های انجام شده در این دفتر و لزوم تسریع در فرایند تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای محترم هیات علمی در دفتر نظارت پرداختند. در پایان رئیس، معاونان و مدیران محترم گروه های آموزشی به بیان دیدگاه، چالش ها و نظرات خود در حوزه های مرتبط با دفتر نظارت و ارزیابی پرداختند.