نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ساراشمسی

سمت: کارشناس دفتر نظارت 

شماره تماس: 32621052

آدرس: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه پنجم