نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سارا شمسی

سمت: کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  

شماره تماس: 32621052

آدرس: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه پنجم دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه