تماس با ما

آدرس دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک  

 

اراک -سردشت-پردیس دانشگاه اراک - طبقه پنجم ساختمان دکتر قریب

 

تلفن:۰۸۶۳۲۶۲۱۰۵۲

 

کد پستی:۳۸۴۸۱۷۷۵۸۴

 

صندوق پستی:۸۷۹

 

پست الکترونیکی: u-nezarat@araku.ac.ir