تماس با ما

آدرس دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اراک  

 

اراک- سردشت- پردیس دانشگاه اراک- طبقه پنجم ساختمان دکتر قریب

 

تلفن: ۰۸۶۳۲۶۲۱۰۵۲

 

کد پستی: ۳۸۴۸۱۷۷۵۸۴

 

صندوق پستی: ۸۷۹

 

پست الکترونیکی: u-nezarat@araku.ac.ir