وظایف و اختیارات شورای نظارت دانشگاه

 

وظایف و اختیارات شورای نظارت دانشگاه (بر پایه آیین ­نامه ابلاغی 1396/05/22)
  • هدایت و راه­بری فعالیت­های نظارت
  • ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیش­نهادها به رئیس دانشگاه
  •  بررسی و تصویب طرح­ های پیش­نهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  •  ارائه پیش­نهادهای لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس دانشگاه
  • تنظیم و تصویب دستورالعمل­های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • [دریافت و بررسی] گزارش­های نظارت و ارزیابی معاونت­ها، دانشکده­ها، واحدها  و گروه­های کاری دانشگاه و ارائه آن به بخش­های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه­ های بهبود کیفیت بررسی و ارزیابی طرح­ها و سیاست­های راهبردی، توسعه رشته­ ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه­های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای دانشگاه برای طرح و تصویب نهایی در شورای دانشگاه.