یادآوری پایان مهلت ارزیابی

یادآوری پایان مهلت ارزیابی

                        

به اطلاع دانشجویان همه مقاطع تحصیلی می‌رساند ارزیابی کیفیت تدریس دروس نیمسال اول تا

سه‌شنبه 98/10/10

در سامانه گلستان فعال می‌باشد.

دانشجویانی که ارزیابی کیفیت تدریس را انجام ندهند امکان مشاهده نمرات آزمون‌های پایان نیمسال را نخواهند داشت.

                                                                                                       دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه