اطلاعیه ارزیابی کیفیت تدریس نیمسال 981

اطلاعیه ارزیابی کیفیت تدریس نیمسال 981

 

به اطلاع دانشجویان همه مقاطع تحصیلی می‌رساند ارزیابی کیفیت تدریس دروس نیمسال اول در بازه زمانی

شنبه 1398/09/30 تا سه‌شنبه 1398/10/10

در سامانه گلستان فعال می‌باشد.

 

 دانشجویانی که ارزیابی کیفیت تدریس را انجام ندهند امکان مشاهده نمرات آزمون‌های پایان نیمسال را نخواهند داشت.

                                                                                                          

                                                                                                          دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

19/09/1398