اطلاعیه ارزیابی کیفیت تدریس نیمسال ۹۹۲

اطلاعیه ارزیابی کیفیت تدریس نیمسال ۹۹۲

به اطلاع دانشجویان همه مقاطع تحصیلی می‌رساند«ارزیابی کیفیت آموزش مجازی دروس»، «نظرسنجی در مورد سامانه آموزش مجازی» و«نظرسنجی در مورد مدیران گروه­های آموزشی»  در بازه  زمانی

دو‌شنبه ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ تا پنج‌شنبه ۲۰/۰۳/۱۴۰۰

در سامانه گلستان فعال می‌باشد.

در صورت انجام ندادن به‌موقع ارزیابی تمامی دروس، نمرات ثبت‌شده در سیستم آموزش دانشگاه برای شما قابل رویت نخواهد بود و امکان اعتراض به نمره از شما سلب خواهد شد.